OM OSS

Drive for life er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge.
I vårt program blir de del av et team på 5 – 7 ungdommer, og vil gjennom 48 samlinger pr. år oppleve mestring,
bli sett, føle trygghet og tilhørighet. Faste tydelige rammer og aktiviteter de drømmer om gir solide resultater.

< Les mer om ORGANISASJON, VISJON OG VERDIER
Knut Ove Børseth

Hei, Mitt navn er Knut Ove, og jeg er så heldig å få være grunnlegger av Drive for life.

Jeg har alltid levd etter egne drømmer – og turt å ta egne veivalg. Noen tøffe motbakker har det vært, men «guts», fokus på teamarbeid, motivasjon og en vilje til aldri å gi opp, har i sum fått meg opp og fram – og gitt meg så utrolig mange fine opplevelser.
Det å få være deltaker i et team, utfordre seg selv og kjenne på pulsen når jeg mestrer og lykkes, – det har gjort meg engasjert og vært en lærdom som jeg tror har utviklet meg mye som person.

Jeg har alltid hatt et sterkt ønske om at flere skal få oppleve nettopp dette, og nå får jeg endelig være med på å etablere mange trygge og spennende Drive for life – team rundt om i landet.

Velkommen på laget…

«Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there is love, drive and inspiration, I don’t think you can go wrong.»


Knut Ove Børseth
Grunnlegger
VÅRE FRITIDSTILBUD

VÅRE FRITIDSTILBUD

Klubbene våre har fokus på laget og den enkelte ungdommen. En klubb består av 5 – 7 ungdommer som sammen med 2 – 3 faste teamveiledere møtes på klubblokalet en kveld pr. uke (48 samlinger pr. år). Teamet samles rundt gode opplevelser, felles regler og interessante aktiviteter som skaper mestring, glede og samhold.

Tjenestekjøperne er kommuner og fylkeskommuner.

< Les mer om Klubbene

INSPIRE er et aktivitetstilbud etter skoletid to timer én dag i uka for elevene på 5. – 7. trinn. Målet med prosjektet er å skape en trygg arena der elevene opplever mestring, glede og samhold. Målgruppen har ikke tilbud om SFO, så Inspire gir også elevene en god mulighet til å bli bedre kjent med sine medelever på skolen.

EN TEAMPLASS INKLUDERER:
• Fast klubblokale og utstyr (skaffes av DFL)
• Faste voksne teamveiledere (ansettes og lønnes av DFL)
• Fast oppmøtetid: 17.50 – 21.00, 48 samlinger pr. år
• Teambekledning
• Teamprat basert på fire hovedtema: Trafikksikkerhet, teambygging, sosial kompetanse og livsstil

< Les mer om Inspire

KLUBBER

På linken under finner du informasjon om klubbene våre og relevant kontaktinformasjon.

< Les mer om våre KLUBBER

DOKUMENTASJON OG EFFEKTMÅLING

Vi vet at vårt program utgjør en stor samfunnsøkonomisk verdi. Gjennom solid dokumentasjon og rapportering
beviser vi for stadig flere kommuner og fylkeskommuner at å investere i sine barn og unge sparer dem for
fremtidige store kostnader. Drive for life har etablert solide rutiner for rapportering og har sammen med
DNV (Det norske Veritas) fokus på god dokumentasjon av vårt arbeid.

 

87% av alle ungdommer
i DFL går minimum ett år
lenger på skole

63% er fortsatt i
utdanning tre år etter avsluttet
deltakelse i DFL

1:7

Kommunene får 7 kroner
tilbake for hver krone de
investerer i en DFL-klubb

VÅRE PARTNERE

TRESS Kronprinsparets Fond FERD Ashoka Kna Sintef Trygg Trafikk TD Veen GjensidigeStiftelsen