Kjør for livet feirer 5 år

17. april kan Kjør for livet se tilbake på 5 års drift og en tilført samfunnsnytte på ca. 310 millioner kroner (ref. DNV GL) gjennom tiltak for ungdom i utenforskap. Alt startet med en drøm..

Europamester

Året var 2009 og Knut Ove Børseth kjørte inn til EM gull i Rallycross. Sammen med Siri Mette Gynnild, så samboerparet ungdommene – og fikk inntrykk av at mange ønsket å være en del av et godt team, bli sett, føle tilhørighet og mestring. Samboerparet hadde en drøm, visjonen ble lagt, pilot ble gjennomført og organisasjonen etablert 17. April 2011.

Viktige milepæler

Å starte et slikt prosjekt som Kjør for livet, krever mot, utholdenhet, kvalitet og kompetanse. Men uten gode hjelpere, ville aldri Kjør for livet hverken overlevd de første årene eller hatt en slik utvikling, sier Knut Ove Børseth. FERD SE og Kronprinsparets fond gikk inn å støttet oss både organisatorisk og økonomisk i 2011, og samarbeidet står fortsatt sterkt i dag, 5 år senere. Gjennom disse årene har flere stiftelser, departementer/direktorater og andre, bidratt sterkt til at Kjør for livet har kunne etablere tilbud for ungdom i 10 fylker så langt i Norge – og har etablert aktivitet i Sverige, Belgia, Spania og Latvia.

– Kjør for livet gjør en flott innsats for og med ungdom i Norge. Ved å fokusere på lagbygging, ansvar og mestring gjennom bruk av motorsport bidrar de konkret til å forebygge utenforskap blant unge. Vi i Fondet har vært så heldige å få samarbeide med de gjennom flere år fra 2011-2014, og det er fantastisk å følge utviklingen til et prosjekt som nå også ekspanderer internasjonalt, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Oppnådd mye på 5 år

Kjør for livet er i dag etablert i 26 kommuner og 3 fylkeskommuner i Norge. Vi kan rapportere på 171 ungdommer som i dag er aktiv gjennom vårt hovedtiltak, Klubb 5. Alle disse får individuell og tett oppfølging, og Klubb 5 er i dag fordelt på aktiviteter i 10 fylker. I tillegg kommer 654 deltagere i andre programmer som Klubb 7 (84 deltagere), UDI (40 deltagere), RPM (30 deltagere) og Drive for life Charity (500 deltagere fordelt på 5 land).

– Vi har investert i Kjør for Livet fra start, og gleder oss over at stadig flere kommuner nå får på plass dette tilbudet til sine unge. Det bygger mestringsglede og vennskap i en sårbar livsfase, og er en energibombe av entusiasme når du får treffe de unge deltakerne. Dette er et tilbud å være stolt av, sier Katinka G Leiner, direktør Ferd Sosiale Entreprenører.

Dokumentasjon

Gjennom et viktig samarbeid med DNV GL (Veritas), kan Kjør for livet dokumentere at 87% av ungdommene står minimum ett år lenger i skolen. Det gjør at vi ifølge DNV GL tilfører samfunnet en netto samfunnsnytte per deltaker på mellom 1,1 og 2,5MNOK + ikke prissatte effekter som redusert fare for trafikkulykker og innblanding i annen type kriminalitet. I tillegg har DNV GL vurdert netto nytte per budsjettkrone (NNB) som er et mål på hvor mye en får igjen for investert kapital. Kjør for livet har NNB med 70% sannsynlighet 2,0 kroner. Med andre ord, for hver krone kommunen eller fylket investerer, får de 2 tilbake. Dokumentasjon er viktig, og underbygger vårt mål om å gi ungdom i utenforskap et miljø for læring, slik at de selv kan bygge et liv som gir mening og innhold, sier Knut Ove Børseth.

Kunnskapsministeren gratulerer

– Vi har utfordringer selv i verdens rikeste land, og ungdom som faller fra er en av de største. Vi har ingen å miste. Da jeg besøkte Kjør for livet for noen år siden møtte jeg engasjerte voksne, ungdom som hadde fått gnisten tilbake og et miljø som hadde plass til alle. Det er nettopp slike sosiale entreprenører som bidrar til å hjelpe dem det offentlige ikke alltid klarer å nå. Jeg ønsker riktig god 5-årsdag, sier kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen.

Reisen har så vidt begynt..

I Kjør for livet skal vi tørre å drømme, vi skal ha mål – og vi skal trives i lag. Vi har klart å etablere et tilbud som ungdom vil ha, med godt faglig innhold, kvalitet og dokumentasjon som viser samfunnsnytte og effekt. Dette har vi ikke klart, uten organisasjonens ansatte og frivillige. Disse er alle trygge rollemodeller som velger å bruke tid på ungdom. Jeg er ydmyk og svært glad for å ha 62 ansatte og mange frivillige stiller opp og gjør en formidabel jobb i alle små lokalsamfunn vi er etablert i. Den iver og “guts” disse menneskene viser, gir oss tro på at Kjør for livet skal utvikles videre og implementeres i mange nye lokalsamfunn de neste årene, sier en stolt Knut Ove Børseth.

bilde2

Bilde: Ørjan Brurud – 5 år etter første klubbkveld i Kjør for livet.

Om Kjør for livet

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, som ikke får nok ut av de tradisjonelle fritidstjenestene som tilbys. Vi samler barn og unge med felles interesse for spenning og adrenalin, og organiserer aktiviteter og teamkvelder. Gjennom dette kan vi tilby en unik opplevelse og et miljø for læring, på et sted hvor de føler seg inkludert og hjemme. Kjør for livet bruker varierte og utfordrende aktiviteter for å gi

barn og unge positive opplevelser, oppleve mestring og økt sosial kompetanse. Kjør for livet ble etablert av Siri Mette Gynnild og Knut Ove Børseth 17. April 2011, og har i dag 60 ansatte.

Fakta pr 17. April 2016:

:: Etablert i 26 kommuner
:: Etablert i 3 fylkeskommuner
:: 62 ansatte + mange frivillige
:: Antall deltagere fordelt på ulike program pr 17. April 2016: totalt 825 – Klubb 5: 171 deltagere
– Klubb 7: 84 deltagere
– UDI: 40 deltagere
– RPM: 30 deltagere
– DFL Charity: 500 deltagere ( Norge, Sverige, Belgia, Spania, Latvia )

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>