Arendalsuka 2018 oppsummert

Arendalsuka er årets store happening for store og små organisasjoner som ønsker å skape endring i samfunnet vårt. Det er en arena for kompetanseutveksling, rapportering, faglige diskusjoner og en mulighet til å bli kjent med spennende og interessante mennesker. For andre gang var Kjør for livet tilstede under Arendalsuka sammen med Aberia Healthcare, og i tillegg til at vi sto på stand hadde vi denne gangen hele tre arrangementer planlagt.

I årets versjon av Arendalsuka har det blitt gjennomført over 1000 små og store arrangementer, så det er med andre ord sterk konkurranse om publikum. Vi hadde derfor valgt å fokusere på innhold som skulle være interessant, samt bevege og påvirke de som hørte på. Gjennom å jobbe så tett på barn og unge i sårbare faser i livet er vi tett på sterke historier, noen så ekstreme at man nesten ikke skulle tro de er sanne. Vi var derfor også veldig spente på mottakelsen vi skulle få.

Effekten av Kjør for livet

Ett av de store diskusjonstemaene denne uken har selvfølgelig vært velferd, og i hvilken grad det offentlige trenger hjelp til dette. Selv om Kjør for livet er en ideell virksomhet er vi private, og også vi kjenner denne diskusjonen på kroppen i noen av våre møter med norske kommuner. Kanskje burde ikke denne diskusjonen i så stor grad handle om hvem som utfører helse- og omsorgstjenester, men kvaliteten og effekten av tjenestene som blir levert. I Kjør for livet har effekt lenge vært viktig å vise til, og det var derfor fokus i vårt foredrag tirsdag 14. august på Thon Hotel. Ca. 40 oppmøtte fikk høre historien til Kjør for livet fortalt av vår gründer Knut Ove, med fokus på vår tidligere deltaker Ørjan. Hans reise fra ung medisinert pøbel til ferdig utdannet bilmekaniker forteller mye om hvordan vi jobber i organisasjonen. Vi brukte hans historie som utgangspunkt for å fortelle mer om hvordan vi jobber med måling av effekt, og hvordan vårt samarbeid med Kronprinsparets Fond og DNV (Det Norske Veritas) har ført til en metodikk for å dokumentere økonomisk samfunnsnytte. Vår samfunnskontakt Olav Karlsen gikk gjennom metodikken og måten vi samler inn data fra våre deltakere, slik at de fremmøtte skulle få en grunnleggende forståelse av hvordan man kan jobbe med måling.

Kampen mot menneskehandel

Onsdag og torsdag hadde vi også gode arrangementer og sterke historier planlagt. I Aberia har vi mennesker med unike og forferdelige erfaringer fra oppvekster de fleste av oss er skånet for, men desto viktigere at vi hører om. Onsdag 15. delte erfaringskonsulent Angelica Kjos sin historie om en barndom i fosterhjem, barnehjem og ungdomshjem. i en blanding av sang og foredrag tok hun oss med i sin tidligere verden av menneskehandel, tortur, rusavhengighet og overgrep, og når man hører denne historien er det vanskelig å skjønne hvordan personen som står foran deg har kunnet overlevd det hun har vært gjennom. Angelica har fortalt sin historie 300 ganger og når gjennom med sitt budskap om menneskehandel. Samme dag var justisminister Tor Mikkel Wara på vår stand og diskuterte regjeringens arbeid for å avdekke og bekjempe menneskehandel og misbruk av barn og unge.

Sammen i krigen

Barnevernsbarnet og «verstingen» Marius fortalte sammen med soldaten og miljøarbeider Freddy en historie om et møte som har endret livet for begge to. Fra Freddy fikk vi historien om villbassen som først ble soldat og deretter viet livet sitt til å hjelpe de «verste» av ungdommene i vårt samfunn. Gjennom denne forstår vi hvordan et unikt sett med erfaringer og egenskaper kan være akkurat det ungdommer som sliter trenger i vanskelige situasjoner. Freddy har vært «i krigen», og har den tryggheten barn og unge noen ganger trenger. For Marius ble Freddy den som endelig kunne beskytte han, når han gjennom oppveksten hadde erfart at han ikke kunne stole på noen. Dette møtet er sterkt, og beskriver så godt viktigheten av den ene personen som er trygg, som har humor og lek, som evner å se barnet for den det er, ikke hva de gjør.

Marius kunne lett ha dødd på et sykehus av en overdose etter å ha levd et liv som ikke var vært å leve, men lovnaden om å få lov til en dag å rundjule Freddy holdt han gående. En lege som lurte på om ikke livet bare kunne vært annerledes gjorde at han selv tok grep for å endre livet sitt. Hvor han fant styrken til dette er det vanskelig å skjønne, etter en oppvekst med misbruk og kontinuerlige overtramp fra de voksenpersonene som skulle beskytte ham. Marius var på de verste av de verste institusjonene, hvor overgrep mellom ungdommene var dagligdags. Han ruset seg i flere år bare for å holde ut livet, men kom seg ut av det. I dag jobber Marius selv for barn og unge, er en sterk foredragsholder og har tatt grep mot miljøer som utnytter mennesker som sliter.

Hvordan oppsummere

Det er vanskelig å oppsummere de historiene vi har servert gjennom Arendalsuken, men en ting er slående. Uansett hva slags ungdom vi jobber med, og hva de har med seg av erfaringer, kan vi aldri gi de opp. Vi vet ikke nødvendigvis hva det er vi sier som blir viktige for dem senere, men det at vi ser dem, er der for dem, hver gang, og aldri lar de få lov til å oppleve at vi ikke bryr oss gir endring i livet deres. Og en målbar effekt for samfunnet.

Kjør for livet – effekten

”Kjør for livet har hatt en fin og jevn utvikling og er nå etablert i flere enn 30 kommuner i 11 av landets fylker. Klubbkveldene er viktige forebyggende tiltak der barn og unge lærer å utvikle vennskap og bygge sosiale relasjoner. Hele 80 prosent av deltakerne møter opp på klubbkvelder. Dette er høy score for en målgruppe som er lei av skole og tiltak.”

Det er et stadig økende fokus i samfunnet på at et tiltak skal ha ønsket effekt. Sosiale entreprenørskap er drivere i en endring hvor også de som gjør noe bra, må måle både treffsikkerhet og utfall av arbeidet man utfører. Nå er det høytid for rapportering og publisering av effektmål, og denne uken kom Ferd SE og Ashoka med sine rapporter. Sitatet ovenfor er hentet fra Ferd SE sin online rapport, som du kan lese her.

Filmen under ble lagd i forbindelse med Ferd sin rapport. Hør hva teamsjef og deltakerne i #15Rakkestad, vår regionleder Heidi og SLT-koordinator i Selbu kommune, Tove Storhaug sier:

Filmen er et synlig bevis på hva som skjer på klubbkvelden. Det skjer nemlig noe magisk på innsiden av de som får oppleve mestring gjennom aktivitet. Gjennom rapportene får vi vist frem at det vi jobber med faktisk nytter – og bidrar til å gjøre samfunnet bedre for de vi ønsker å hjelpe opp og frem!

Forskjell for samfunnet
I Kjør for livet er vi spesielt opptatt av dette, da vi som sosialt entreprenørskap er grunnlagt med en tanke om å utgjøre en sosial forskjell for samfunnet. De kommunene som investerer i våre klubb-programmer vil gjerne også se svart på hvitt at dette er forebyggingsaktivitet som virker. Som et AS med ideelle vedtekter er også de som sitter i vårt styre og de som heier oss frem, opptatte av at vi stadig kan bevise en tilført økonomisk samfunnsnytte.

Kronprinsparets fond og DNV GL
Denne uken kommer neste rapport, utgitt av Kronprinsparets fond og DNVGL. Da ser vi frem mot å få validert den økonomiske samfunnsnytten, og vi gleder oss til å snakke enda mer om ”Kjør for livet – effekten”!

Bilde: Mona Ødegaard

20 år med MOT

MOT er 20 år i dag. Det er 20 år siden en entusiastisk Atle Vårvik samlet noen av landets fremste toppidrettsutøvere og for en stund ga oss følelsen av at hele verdens oppmerksomhet ble flyttet over fra åpningen av ski-VM i Trondheim oppe i Granåsen ned til loftsetasjen på tollbua nede på havna. Der var det selvsagt, som i Granåsen, stinn brakke.

MOT var en pioner på å bruke toppidrettsutøvere som ambassadører. Det som i dag virker opplagt og naturlig, var urørt mark og møtte betydelig motstand mot at ”glansbildene” skulle brukes i arbeidet for å styrke ungdoms mot.

MOT har selv også vært et godt forbilde. I stedet for å følge vindretningen etter hva som er mest gunstig der og da, har organisasjonen hele veien vært tydelige på hvem de er og hvem de vil være. Dette skaper over tid en stødig plattform av smittsom trygghet og stolthet.

20 år senere er fortsatt MOT en organisasjon som arbeider for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Hver dag spres smil, formidles entusiasme og forsterkes gode miljøer rundt om i landet med hjelp av menneskene som sammen er MOT.

Disse menneskene påvirker sine omgivelser, i øyeblikket og over tid. Kjør for livet vil takke pioneren MOT som har gått opp veien og vist oss at det er mulig å gjøre en forskjell for menneskene du møter. Dette er med og gir oss inspirasjon og motivasjon i vår hverdag som en sosial entreprenør.

Mulighetene til å gjøre noe og begrensningene for å la være ligger ikke langt der ute. Det foregår innenfor eller rett utenfor dørstokken. Kast en stein i vannet, og du ser at de tydeligste ringene er innerst, nærmest steinen. Det er på den måten vi kan gjøre en forskjell for oss selv og menneskene vi møter, i dag og de neste 20 åra.

Vi gratulerer med dagen, og med det gode og viktige arbeidet som er gjort hver eneste dag i disse 20 åra.

Sosentkonferansen 2016

Onsdag forrige uke var det tid for årets store happening for sosialt entreprenørskap, Sosentkonferansen 2016 på Sentralen i Oslo. Kjør for livet var på scenen, og for første gang på lenge var det flott å få snakket til et litt større publikum igjen. Ikke minst var dette veldig relevant for oss på grunn av sammensetningen av publikum. Kjør for livet var representert ved gründer Knut Ove og regionlederne Olav og Arvid, og vi sørget for å være godt synlige i oransje.

Økt kunnskap i det offentlige

Årets konferanse var rettet mot kjøpere fra det offentlige, og det var mange kommunalt ansatte som deltok. Dette representerer til en viss grad en ny utvikling i sosentverdenen, hvor Ferd Sosiale Entreprenører retter fokus på utvikling av kjøpersiden. Forhåpentligvis har flere nå økt kunnskap om alle de verktøyene som er tilgjengelige for ulike utsatte eller marginaliserte målgrupper. Som en etterhvert moden sosial entreprenør, er dette noe vi har sett frem til.

Kokebok for kommuner

Til konferansen ble også Kommunal- og Moderniseringsdepartementet sitt prosjekt ”Sosent-kokeboka” lansert i prototype. Formålet til det endelige er å gi ansatte i kommuner og statlige etater kunnskap om mulighetene som ligger i å samarbeide mer med sosiale entreprenører. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte prototypen, og vi fikk takket ham for at denne kokeboka nå blir en realitet. Vi har bidratt til dette arbeidet underveis, og Kjør for livet sine erfaringer er blant de som er nevnt i kokeboka.

img_20161026_133156

Selbu kommune med på scenen

Gründer Knut Ove presenterte våre hovedprodukter og hvilke resultater vi kan vise til gjennom 5 år med drift. På scenen hadde vi med oss Tove Storhaug fra Selbu kommune, som fortalte om sine opplevelser med ha investert i Kjør for livet over flere år. De historiene hun kunne dele gjør inntrykk på publikum, og vi er heldige som har så engasjerte tjenestekjøpere.

TD Veen

TD Veen, som står bak Samfunnssentralen i Stavanger, og støtter vår tilstedeværelse der, var representert ved Anja Moen Hareim. De deltok i en avsluttende paneldebatt om sosialt entreprenørskap, og kom med gode innspill og betrakninger omkring møtet mellom sosiale entreprenører og kommuner, samt deres egen rolle.

Alt i alt var årets konferanse en kjempeopplevelse for oss. Vi gratulerer til M – Møtet mellom generasjoner med tittelen som årets sosiale entreprenør!