Drive for life Team

Drive for life Team er vårt klubbtilbud med fokus på laget og den enkelte ungdommen. Teamet ledes av en teamsjef og en eller to teamveiledere. Klubben møtes i et fast klubblokale en kveld pr. uke gjennom året og arbeider i hovedsak med temaene trafikksikkerhet, teambygging, sosial kompetanse og livsstil. Tjenestekjøperne av vårt tilpassede fritidstilbud er kommuner og fylkeskommuner. Skole, SLT og andre relevante fagmiljøer rekrutterer ungdommer til et inntaksteam som setter sammen teamet på 5 – 7 ungdommer.

 

Vi jobber med ungdom opp til 24 år, og deltakernes snittalder er 15,5 år (ref. DNV).
I klubben etableres et felles lag som samles rundt gode opplevelser, felles teamregler og interessante aktiviteter som skaper mestring, glede og godt samhold.
Det er det lokale teamet som bestemmer hvilke aktiviteter klubben skal drive med.