OM OSS

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap, som ikke får nok ut av de tradisjonelle sports- og fritidstjenestene som tilbys. Vi samler barn og unge med felles interesse for spennning og adrenalin, og organiserer aktiviteter og team- kvelder. Gjennom dette kan vi tilby dem en unik opplevelse og et miljø for læring, på et sted hvor de føler seg inkludert og hjemme. Drive for life bruker varierte og utfordrende aktiviteter for å gi barn og unge positive opplevelser, oppleve mestring og økt sosial kompetanse. Drive for life ønsker å gi unge mennesker en bedre motivasjon for livet. Gi inspirasjon og tro på seg selv og sin fremtid. Vi ønsker å gi grunnleggende ferdigheter og bygge sosial kompetanse, slik at de kan bygge et liv som gir mening og innhold.

Drive for life er inspirerende, samlende og ektefølt.