ORGANISASJON, VISJON OG VERDIER

Drive for life er et tilpasset fritidstilbud etablert i tett samarbeid med det offentlige. Vi er organisert som et aksjeselskap med ideelle vedtekter, eid av grunnlegger Knut Ove Børseth
(99 %) og Siri Mette Gynnild (1 %).

 

Det er ideelle vedtekter i Drive for life, noe som innebærer at det ikke kan utbetales utbytte til aksjonærene. Drive for life er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

 

Vår visjon:

“Drive for life vil gi barn

og unge mulighet til å

skape sin egen framtid.”

 

 

Verdier

Våre verdier er mye mer enn tre enkle ord. Våre tre verdier gir oss fokus på det vi trenger for å være et godt tilbud til våre ungdommer.

 

Drive for life har veiledere og ambassadører som er trygge og inspirerende rollemodeller. Vi motiverer til positiv adferd ved å spille på teamfølelse og mestringsfølelse. I Drive for life skapes historier som inspirerer, påvirker og utvikler alle de som er til stede. Vi legger vekt på at måten vi opptrer overfor hverandre på skal formidle våre verdier.

 

Vi skal være inspirerende, samlende og ekte.

 

Inspirerende

Å inspirere er å fenge, det er å fange øyeblikk, ta vare på en tro og formidle et håp. Inspirasjon er noe man trenger for å komme framover, for å nå et mål, for å være motivert. Å være inspirert er å ha troen på at det finnes en mulighet, at man kan klare å oppnå sitt mål.

 

Ved hjelp av aktivitet og tilhørighet inspirerer Drive for life unge til å ha tro på seg selv og sin framtid. Drive for life inspirerer gjennom å arrangere aktiviteter som bidrar til bedre selvfølelse, opplevelse av mestring og økt sosial kompetanse.

 

Samlende

Det å få lov til å være en del av et felleskap, ha et sikkerhetsnett og føle seg trygg, er kanskje det viktigste for et menneske. Aksept for den man er, å ha sosial kompetanse, tillit og gjensidig respekt er alle beskrivende ord for det å føle at man er del av noe større enn seg selv.

 

Drive for life samler barn og unge rundt et lag og ønsker å engasjere og skape et likeverdig fellesskap hvor det er plass til alle. Et fellesskap som gir trygghet, tilhørighet og fordeler – men også krav, forpliktelser og utfordringer.

 

Ekte

Ekte handler om at noe ikke er planlagt eller innøvd. At noe er ekte betyr at det ikke er konstruert og analysert – det er helt naturlig. Det kan være ukjent, skummelt, ubehagelig og utfordrende. Det kan få deg til å grine, bli forbannet, bli sint, bli opphisset, sette deg i en uvant situasjon eller gjøre deg glad, få deg til å le, bli oppstemt, engasjert og begeistret.

 

Drive for life handler om ekte aktiviteter, ekte arbeidsoppgaver og ekte samarbeid. Her skapes sterke historier – historier som inspirerer, påvirker og utvikler alle som er til stede.