STARTE KLUBB?

Har du lyst til at Drive for life skal etablere seg i din kommune? Ta kontakt med oss for en prat!

 

Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal:
Ta kontakt med Administrativ leder Edvard Halgunset – mobil 461 20 100 –
Edvard.Halgunset@driveforlife.com
 
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder:
Ta kontakt med Administrativ leder Edvard Halgunset – mobil 461 20 100 –
Edvard.Halgunset@driveforlife.com

Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Østfold:
Ta kontakt med Administrativ leder Edvard Halgunset – mobil 461 20 100 –
Edvard.Halgunset@driveforlife.com