SØNDRE LAND

Skole: Odnes skole
Adresse: Skolevegen 3, 2879 Odnes
Inspire-koordinator: Tom Andre Gudbrandsen

 

KONTAKTINFORMASJON:

Kontaktperson: Kristin Børseth
Mobil: 413 18 524
E-postadresse: Kristin.Borseth@driveforlife.com