Våra aktiviteter

Drive for lifes verksamhet bygger på en välbeprövad och dokumenterad metod där barn och unga i riskzon för utanförskap ges möjlighet till utmanande fritidsaktiviteter och utvecklande samtal i små grupper tillsammans med trygga och utbildade vuxna. Våra tjänsteköpare är främst kommuner.

Tillsammans med socialtjänsten, skola, och andra relevanta ungdomskontakter rekryterar och matchar vi ungdomarna till en sk ”klubb”. Varje klubb består av 5-7 deltagare som leds av två vuxna handledare. Klubben har en fast lokal och träffas en kväll i veckan under ett helt år och arbetar i huvudsak med fyra olika teman – Trafiksäkerhet, teambuilding, social kompetens och livsstil.

Vi jobbar med barn och unga i åldern 10–18 år. Snittåldern hos deltagarna är för närvarande 15,5 år (ref. DNV). De här ungdomarna är oftast spänningssökande, risktagande och inte sällan utagerande med svårigheter i skolan. De kan ha vitt skild bakgrund, ursprung och olika anledning till sina svårigheter.

I klubben etableras ett gemensamt lag som kombinerar goda erfarenheter, gemensamma teamregler och utmanande aktiviteter som ger den positiva känslan av att klara av något, glädje och god laganda. Det är det lokala teamet/klubben som själv bestämmer vilken fritidsaktivitet klubben ska hålla på med  – det kan handla om motorsport, klättring, fotboll eller andra saker just de här ungdomarna brinner för.