ORGANISATION, VISION och VÄRDEN

Drive for life är erbjuder spännande och utmanande fritidsaktiviteter till barn och unga som riskerar att hamna utanförskap. Metoden är beprövad och väldokumenterad. Verksamheten bedrivs i Sverige och Norge där tjänsten köps främst av kommuner och län. Vi är ett aktiebolag med en ideell bolagsordning och ägs av Knut Ove Børseth (19%), Siri Mette Gynnild (1%) och Aberia Healthcare (80%).

Den ideella bolagsordningen innebär att ingen utdelning sker till aktieägare samt att vinsten alltid återinvesteras i verksamheten. Drive for life är registrerat i Volontärsregistret.

 

Vår vision: “Drive for life ger barn

och unga möjlighet att

skapa sin egen framtid.”

 

 

Kärnvärden

Våra tre kärnvärden ger oss fokus för det vi strävar efter – att vara en bra aktivitet för våra ungdomar.  Drive for life har handledare och ambassadörer som är trygga och inspirerande förebilder. Vi motiverar till ett positivt beteende genom att bygga upp en god teamkänsla och upplevelsen av att klara av saker man tidigare inte lyckats med. I Drive for life skapas historier som inspirerar, påverkar och utvecklar alla som medverkar. Vi lägger stor vikt vid hur vi uppträder mot varandra, det speglar våra värderingar. Vi ska vara inspirerande, samlande och äkta.

 

Inspirerande

Att inspirerera är att fånga stunden, ta vara på en tro och förmedla ett hopp. Inspiration är något varje människa behöver för att komma framåt, förbli motiverad och för att nå sitt mål. Med hjälp av våra aktiviteter inspirerar Drive for life ungdomar att tro på sig själva och sin framtid. Vi inspirerar genom aktiviteter som bidrar till en bättre självkänsla, upplevelsen att klara av något och att öka den sociala kompetensen.

 

Samlande

Att vara del av en gemenskap och känna sig trygg är kanske det viktigaste för en människa. Att bli accepterad för den man är, att utveckla social kompetens, tillit och ömsesidig repsekt är alla beskrivande ord när du känner att du är del av något som är större än dig själv.

Drive for life samlar barn och unga runt ett lag, engagerar samt skapar en jämlik gemenskap där det finns plats för alla. Gemenskapen ger säkerhet, tillhörighet och fördelar – men också krav, åtaganden och utmaningar.

 

Äkta

Äkta handlar om något som inte planlagts eller är inövat. Att något är äkta innebär att det inte är utformat och analyserat. Äkthet är naturligt. Det kan vara okänt, läskigt, obekvämt eller utamanande. Det kan få dig att skratta, bli arg, bli upphetsad, sätta dig i en ovan situation eller göra dig glad. Äkthet kan få dig engagerad, upplyft och begistrad.

Drive for live handlar om verkliga aktiviteter, verkligt arbete och äkta samarbete. Här skapas starka historier som påverkar, inspirerar och utvecklar alla som är närvarande.